Kategoria -
Wielkość ziaren -
Opis Wapień o szarej barwie. Jednolity o znacznej twardości i małym ziarnie. Wyraźna zawartość skamielin elementów szkieletu organizmów żywych (np. muszle, szkielety) spojonych mikrytem. Klasyfikacja: wapień bioklastyczny.
Zastosowanie -
 
 
Wapień Gris Alveolar
 
Parametry techniczne:
 
Gęstość (EN 1936:1999): 2670 kg/m3
Porowatość (EN 1936:1999): - %
Odporność na miażdżenie (EN 12372:1999): 15,2 MPa
Odporność na ściskanie (EN 1926:1999): 140,7 MPa
Nasiąkliwość (EN 13755:2002): 1,1 %
Ścieralność (EN 1341:2002): 19,5 mm
Odporność na poślizg (EN 14231:2004): - USRV
Mrozoodporność (12 cykli) (EN 12371:2002): 14,3 MPa
Odporność na szoki termiczne (20 cykli) (EN 14066:2003): 0,2 %
Siła zrywająca (EN 13364:2002): 700 N